Parkeren
Parkeren in het centrum van Beuningen is gratis. Let er wel op dat je een parkeerschijf zichtbaar achter de voorruit legt. Meer informatie over parkeren.

Oplaadpunten elektrische auto's
Het Hart van Beuningen kent een oplaadpunt waar de elektrische auto kan worden opgeladen. Deze vind je aan het Julianaplein nabij huisnummer 132. (Schuin tegenover de Aldi).

Oplaadpunten voor fietsen
Aan het Julianaplein (naast de Bruna) vind je een oplaadpunt voor fietsen. Meer oplaadpunten in de gemeente Beuningen zijn te raadplegen via deze directe link op fietsoplaadpunten.nl.

Openbaar vervoer
Beuningen is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Wil je met het openbaar vervoer van of naar Beuningen reizen, dan kun je kiezen uit de bus of de buurtbus. Lijn 11 brengt je van CS Nijmegen via Dukenburg naar Beuningen. De buurtbus is een kleinschalige vorm van openbaar vervoer. Vrijwilligers vervoeren je met een 8-persoons-busje. Je hoeft niet vooraf te reserveren. De buurtbus rijdt in een vast schema één keer per uur een route. De routes en dienstregeling zijn terug te vinden op www.breng.nl.

Openbaar toilet
Naast Limburgia is een openbaar toilet. Met een 50 cent euromunt maak je de deur open. Het toilet is in de Juliana passage en derhalve alleen toegankelijk tijdens openingstijden.

Pinautomaten
   Rabo,  Mauritsplein 3  
   ABN AMRO,   Mauritsplein 1
   Bruna,    Julianaplein 28  ING
   Albert Heijn, Kerkplein 72  ING

Koopavond deze is op vrijdagavond tot 20.00 uur.

Weekmarkt Elke dinsdag van 7.30 tot 12.30 is er een kleine weekmarkt op de Julianaplein in het centrum. Combineer een bezoekje aan de markt met een bezoek aan de winkels in het centrum of drink een kopje koffie of een lunch in één van de horecagelegenheden.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Privacyverklaring Hart van Beuningen Winkelcentrum Hart van Beuningen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Adres: Postbus 53, 6640 AB Beuningen.

Persoonsgegevens die wij verwerken Hart van Beuningen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hier vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hartvanbeungingen.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Beeldmateriaal Hart van Beuningen hanteert voor beeldmateriaal de privacywet. Wanneer er portretfoto’s gemaakt worden vragen wij vooraf toestemming. Bij evenementen kunnen we vooraf geen toestemming vragen. We gaan uit van gerechtvaardigd belang. Wij proberen in ieder geval zoveel mogelijk mensen onherkenbaar in beeld te brengen als er geen toestemming is gevraagd.

Staan uw gegevens op onze website/socialmedia, dan heeft u het recht om deze gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld omdat ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld of verwerkt zijn, er geen rechtsgrond (meer) is voor verwerking of omdat de verwerking onrechtmatig is.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Hart van Beuningen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Verzenden van onze nieuwsbrief

Zakelijke relaties Persoonsgegevens van onze zakelijke relaties worden verwerkt om op een goede en effectieve wijze onze producten en diensten te leveren. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden: om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening; om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden; om facturen te kunnen sturen en betalingen te administreren; om u te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail). Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens, gegevens contactpersoon (naam, e-mailadres, telefoonnummer en functie).

Geautomatiseerde besluitvorming Hart van Beuningen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hart van Beuningen) tussen zit. Hart van Beuningen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: het versturen van e-mail via de e-mailverwerker Mailchimp.com en Mailcampains.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Hart van Beuningen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het gaat hier om e-mailadres tot afmelding door eigenaar.

Delen van persoonsgegevens met derden Hart van Beuningen verstrekt geen persoonsgegevens, doch uitsluitend aan overheden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website bezoekers Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van het winkelcentrum te optimaliseren. Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: IP-adres, gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website en pagina’s bezoekt, het type browser dat u gebruikt, de website(s) via welke u op onze website bent gekomen, de pagina’s en onderdelen van de website die u bezoekt (hoe lang en hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie u bekijkt en welke informatie u up- of downloadt van de website en de duur van een bezoek of sessie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Hart van Beuningen gebruikt Google reCAPTCHA voor spampreventie en Google Analytics voor website statistieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de link in onze Nieuwsbrieven.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Hart van Beuningen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@hartvanbeuningen.nl

Disclaimer De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat.

Winkelcentrum Hart van Beuningen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de informatie en content die via deze website is verkregen, daaronder mede begrepen informatie en content van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten.

Privacystatement is aangepast januari 2021